Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat

Frissítve: 2020.05.25

 

1        Amit erről a szabályzatról általánosságban tudnod érdemes

1.1       Mi a szabályzat célja?

Az Integrál Intézet számára fontos ügyfelei bizalma, így elkötelezettek vagyunk a gyűjtött információk biztonsága, és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt.

Jelen szabályzatot összefoglalja a számodra, hogy miért és hogyan gyűjtjük, ill. hogyan kezeljük az adataidat a weboldalunkon, közösségi oldalainkon, kapcsolattartásunk és egyéb szolgáltatásaink során. Ezt a szabályzatot időről időre át fogjuk tekinteni, hogy meggyőződjünk annak naprakészségéről, és ha módosításokat eszközlünk rajta, a legújabb verziót itt fogjuk közzétenni. A frissített tájékoztató a honlapon való közzététellel azonnal hatályba lép. Ha jelentős változtatásokat hajtunk végre, akkor arról értesíteni fogunk, de mindenképp javasoljuk, hogy magad is rendszeresen ellenőrizd, hogy a legfrissebb szabályokkal tisztában légy!

Jelen szabályzatot a hatályos törvényeket és rendelkezéseket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)

figyelembe véve alakítottuk ki.

1.2       Kik az adatkezelők?

Az Integrál Intézet független szakemberei, akik külön-külön az általuk szakmailag felügyelt programok adatkezeléséért felelnek. Az intézet honlapján minden programnál egyértelműen jelöljük az adott program szakmai felelősét, aki egyben az adott programhoz kapcsolódó adatkezelés felelőse is. Ennek értelmében jelen szabályzat adatkezelői:

Rátz Gabriella (2100 Gödöllő, Szkíta krt. 29. Adószám: 8382143784)

Kun Szilvia (e.v. 1172 Budapest, Magyarhida u. 45. Nyilvántartási szám: 35230893, Adószám: 66468516-1-42)

Oros Andrea (e.v. 1112 Budapest, Facsemete u. 2/16. B. lh. 2. em. 10.  Nyilvántartási szám: 31941693, Adószám: 66127628-1-41)

Jelen szabályzatban hangsúlyozni kívánjuk, hogy minden Adatkezelő csak az általa vezetett programok adataiért tud felelősséget vállalni.

 

1.3       Mi is az a „személyes adat”, amit gondosan védek, és megfelelően kezelek?

Ezzel sokat fogsz találkozni a szabályzatban. „Személyes adat” alatt a hozzád, mint azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot kell érteni. Például ide tartoznak olyan adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatnak téged (mint pl. a neved, elérhetőségi adataid, számlázási címed, internetprotokoll („IP”)-címed, cookie-karakterlánc vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítanak, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, vagy mely országban használod őket).

2        Az adatkezelés csínja-bínja

2.1       Milyen céllal kezeljük személyes adataidat?

Csak abban az esetben használjuk az adataidat, ha

 1. vagy a beleegyezésed adtad hozzá (pl. jelentkeztél valamelyik oktatásunkra, programunkra, feliratkoztál a hírlevelünkre),
 2. vagy ha az az általad igényelt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges (pl. az oktatóanyagok eléréséhez, elküldéséhez) kell,
 3. vagy ha az az általad is igényelt szolgáltatások javításához, továbbfejlesztéséhez szükséges (pl. az javított oktatóanyagok biztosításához) elengedhetetlen,
 4. vagy ha az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme megkívánja;
 5. vagy ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. számlát kell kibocsátanunk számodra),
 6. vagy ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos üzleti céljainkhoz azok elengedhetetlenek (pl. tájékoztatást küldjünk valamelyik következő eseményünkről, akár meghívót küldhessünk rá).

 

 1. A beleegyezésed a következő esetekben kérjük:
 • az általad igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz;
 • közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez;
 • bizonyos cookie-k tárolásához az eszközödön (ha ehhez beleegyezés szükséges);
 • a nekünk adott visszajelzéseid rögzítéséhez és kiértékeléséhez.

Ha a beleegyezésed alapján dolgozzuk fel az adataidat, akkor a hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeinken való megkereséssel (levélben jelezve azt).

 

 

            B.  Az általad igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében, hogy:

 • a szolgáltatásaink elérhetők és használhatók legyenek számodra a eszközeiden (pl. az információk megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően);
 • válaszok generálódjanak a keresési eredményeid alapján;
 • ezekkel kapcsolatos üzeneteket, értesítéseket vagy riasztásokat kapj (pl. visszaigazoló e-mailek, egyéb alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatásaink, szabályzataink, vagy egyéb feltételek változásairól, frissítéseiről szóló értesítések);
 • megválaszoljuk a weboldal üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalainkon keresztül küldött üzeneteidet;
 • ha van létrehozott regisztrációd, karbantartsuk, adminisztráljuk, és biztosítsuk annak naprakészen tartását és elérhetőségét;

            C. Az általad igényelt szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében, hogy:

 • folyamatosan bővítsük, fejlesszük, ezáltal egyre jobbá tegyük a szolgáltatásainkat;
 • az oldalunkon történő általános tevékenységet követni tudjuk;
 • az általad megküldött visszajelzéseket feldolgozhassuk;
 • az általad feltett kérdéseket, vagy a szolgáltatásaink használata közben tapasztalt problémákat megválaszolhassuk;
 • megérthessük és kiértékelhessük, hogy a hozzánk látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az oldalunkat;
 • az általad használt szolgáltatásainkkal kapcsolatos élményeid minél inkább személyre szabhatók legyenek, hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassuk a számodra;
 • a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesített, név nélkülivé tett adatállományok formájában való létrehozása lehetővé tehesse számunkra, hogy mintákat vagy trendeket tudjunk azonosítani;
 • a szolgáltatásaink hibáit, illetve fejlesztendő területeit minél jobban be tudjuk azonosítani és ki tudjuk javítani, javíttatni.

         D. Az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme érdekében, hogy:

 • a jogos érdekeink megfelelően és hatékonyan védeni tudjuk (pl. a csalások és lopások megelőzése, az adataink és anyagaink biztonsága során);

Csak abban az esetben dolgozzuk fel jogos érdekből a személyes adataidat, ha az releváns, megfelelő és a gyűjtés céljára korlátozódik. És természetesen mindig biztosítani fogjuk, hogy a jogos érdekünk ne legyen tisztességtelen kihatással az adataidhoz fűződő jogaidra és szabadságodra.

       E. A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy:

 • a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.

 

      F. Szokványos üzleti céljainkhoz elengedhetetlenek, hogy:

 • a szolgáltatásainkkal, tevékenységeinkkel (pl. tréningek, bemutatók, előadások, rendezvények) és az általunk nyújtott lehetőségekkel (pl. közösségi tér), eszközökkel (pl. weboldal) kapcsolatos információkról tájékoztatni tudjunk, ill. visszajelzéseid fogadni, értelmezni és kezelni tudjuk.

Az adatkezelésünknek tehát számos eltérő – ám egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet:

 1. online tartalomszolgáltatás;
 2. az üzleti tevékenyégeinkkel összefüggő kapcsolattartás,
 3. az ügyfeleink, Felhasználóink azonosítása, velük való kapcsolattartás;
 4. a Felhasználói jogosultságok azonosítása;
 5. az internetes oldalunkon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások vagy megrendelt termékek biztosítása;
 6. személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
 7. a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 8. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 9. statisztikák, elemzések készítése;
 10. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.);
 11. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 12. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 13. a Felhasználók jogainak védelme;
 14. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 15. az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

2.2       Milyen elvek mentén tesszük mindezt?

 • A Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
 • A szolgáltatásaink igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel.
 • A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnánk felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzünkk, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nekünk nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
 • A általunk kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további – harmadik félnek át nem adjuk.

A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennünk az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.

 • A weboldalunk a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az általunk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót értesítjük (továbbá mindazokat, akiknek korábban – kivételes indokból – a személyes adatot adatkezelés céljára továbbítottuk). Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívunk, akik részére (kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítunk.

2.3       Milyen forrásból és hogyan jutunk hozzá személyes adatokhoz?

Szolgáltatásaink minden felhasználójáról gyűjtünk, tárolunk és feldolgozunk néhány információt, azonban következetesen sosem gyűjtünk több adatot a szükségesnél.

Háromféle forrásból juthatunk személyes adatokhoz:

        A. Te adod meg őket önkéntesen

Az általad megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). De ide tartozhatnak az olyan tartalmak is, amiket a velünk vagy az érdekkörünkben álló további ügyfeleinkkel való kapcsolattartás érdekében osztasz meg (pl. a szolgáltatásainkba feltöltött adatok, fényképek). A lényeg, hogy mindig Te döntöd el, hogy meg kívánod-e adni nekünk ezeket az információkat.

        B. Automatikusan generálódnak ill. gyűjtjük be őket

Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek be hozzánk a számítógépedről vagy eszközödről, miközben a szolgáltatásainkat használod. Ide tartozik az IP-címed, az általad a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről ellátogattál hozzánk, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva ellátogatsz az oldalunkról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élményeid, ill. biztosítható, hogy a számodra leginkább releváns tartalmakban részesülj.

 

        C. Harmadik féltől kapjuk

Néha harmadik féltől is kapunk információkat rólad, attól függően, hogy a velünk való interakció mely módját választottad. Például, ha egy promóciós partnerükön keresztül látogatsz el weboldalunkra vagy ha továbbirányítunk egy szolgáltató weboldalára vagy alkalmazására, akkor tőlük is kaphatunk arra vonatkozó információkat, hogy folytattad-e ott a folyamatot.

Forrásuktól függetlenül személyes adatokhoz az alábbi módon juthatunk:

 • szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán,
 • szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele),
 • kapcsolattartás esetén,
 • direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során,
 • szakmai rendezvényeken, tréningjeink kapcsán, előadásainkon való részvételkor,
 • a szakmailag velünk együttműködő kollégáinktól, veled kapcsolatban álló klienseinktől,
 • illetve az általunk üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

A szolgáltatásainkat nem 13 évnél fiatalabb gyermekek számára terveztük, ezért 13 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek információkat a szolgáltatásaink számára azok felületein, ill. azokon keresztül. A 13 évnél fiatalabb gyermekekről tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat. Ha tudomásunkra jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermekről a szülei vagy gyámja kifejezett jóváhagyása nélkül jutottunk információkhoz, a vonatkozó információkat haladéktalanul törölni fogjuk.

2.4       Milyen személyes adatokat kezelünk?

Attól függően, hogy hogyan használod a szolgáltatásainkat, a személyes adatok következő kategóriáit gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, a fent ismertetett három különböző módon.

 • Kapcsolattartási információk:

Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk.

 • Azonosítási adatok:

Ide tartoznak a személyazonosságot igazoló adatok, dokumentumok.

 • Demográfiai információk:

Korod, nemed, tartózkodási helyed, és preferált nyelved a szolgáltatásaink használatakor.

 • Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk:

Az eszközeid általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere).

 • Felhasználói és profilozási adatok:
  • A weboldalunkon (rendszereinkben) észlelt keresési előzményeid és preferenciáid.
  • A mód, ahogyan a szolgáltatásainkat használtad (ideértve az általad a weboldalon és/vagy az alkalmazásainkban töltött időt, valamint hogy milyen oldalakat látogattál meg, és milyen funkciókat használtál).
  • Azok az esetleges hivatkozások, amelyekre rákattintottál, hogy a szolgáltatásainkra vagy a szolgáltatásainkról továbbirányítódjon (ideértve az átirányításban érintett szolgáltató azonosítását);
 • Preferenciákkal kapcsolatos információk:

A fiókoddal társított, kiválasztott preferenciáid, ideértve az általad elfogadott vagy megtagadott konkrét beleegyezéseket, az e-mailes és leküldéses értesítésekre vonatkozó preferenciákat, valamint a hirdetési preferenciáidat tartalmazó cookie-kat.

 • Kommunikációs adatok:

Minden tőled kapott kommunikációt, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzéseket, segítségkéréseket, valamint kérdéseket, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum).

 • Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom:

Az általad a rendszereinkbe vagy a velünk folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott, feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum.

 • Közösségimédia-információk

Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket te a nyilvánosan hozzáférhető közösségimédia profilodban (pl. LinkedIn, Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadtál, és ők a saját feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számomra is elérhetővé tették.

2.5       Meddig tároljuk azokat?

Fő szabály, hogy mindenképpen csak addig tároljuk személyes adataidat, amíg szükségünk van rájuk. (A különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályokat alkalmazhatók.) Így hát szeretnénk biztosítani arról, hogy amennyiben már nincs okunk vagy jogi kötelezettségünk a személyes adataid őrzésére, feldolgozására, úgy törölni fogjuk azokat, vagy olyan anonim módon fogjuk tárolni őket, hogy többé ne legyenek alkalmasak a Te azonosításodra.

Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg. (Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés a te beleegyezéseden alapul, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg vissza nem vonod a hozzájárulásodat, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult. Ha a jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk.

Ha van nálunk regisztrációd (fiókod), akkor annak érdekében, hogy annak teljes érvényességi időszaka alatt be tudj jelentkezni és hozzáférhess a szolgáltatásainkhoz, meg fogjuk őrizni az ehhez nélkülözhetetlen személyes adataidat (pl. e-mail-cím, név).

Más adatokat korlátlan ideig őrizhetünk meg (pl. az IP-címedhez társított weboldali aktivitásod), melyek segíthetnek megérteni az ügyfeleink működését, hogy ezáltal javítani tudjuk a termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint meg tudjuk védeni az üzleti érdekeinket.

2.6       Mikor osztjuk meg személyes adataid harmadik felekkel?

Csak abban az esetben osztjuk meg a személyes adataid, ha te magad erre kérsz, ha az a veled történő együttműködés létrejöttéhez, vagy a neked történő szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag köteleznek minket.

        A. Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása

A felhasználóinkkal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztjuk meg, akik a szolgáltatásaink teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”-nak hívjuk őket). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyeden kívüli országban is lehet!)

A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:

 • e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. ha feliratkozol a hírlevelünkre vagy más marketingüzenetekre, ezeket harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül fogjuk megküldeni neked);
 • biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók (pl. arra használjuk ezeket a szolgáltatókat, hogy azonosítsák az automatizált szoftverügynököket, melyek elronthatják a szolgáltatásainkat, továbbá hogy megakadályozzák az API-jaink helytelen használatát);
 • adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik számunkra, hogy hatékonyan figyelemmel követhessük és optimalizálhassuk a szolgáltatásaink nyújtását);
 • szoftverplatformok szolgáltatói (akik segítenek nekünk a veled való kommunikációban);
 • internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;

        B. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból

Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatjuk az adataidat, ha:

 • azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást tudunk megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
 • ha azzal egyéb károkat tudunk megelőzni;
 • ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennünk az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait, illetve az ellenünk indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
 • ha azzal ki tudjuk kényszeríteni jogainkat és követeléseinket (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaink biztosításának veszélyeztetése).

2.7       Hogyan tartjuk biztonságban a személyes adataidat?

A személyes adataid védelme munkánk szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges prioritásként kezeljük.

Sajnos semmilyen weboldal vagy alkalmazás nem tudja garantálni a tökéletes biztonságot, mindenesetre mindent elkövetünk abból a célból, hogy személyes adataid a lehető legnagyobb biztonságban tartsuk. A szolgáltatásainkat nyújtó rendszerek (weboldalak) a feldolgozandó adatok típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhelyszolgáltató az adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Ha a személyes adataidat az interneten keresztül továbbítani kell, az adatokat a biztonságuk érdekében TLS vagy HTTPS titkosítással továbbítjuk.

A lokális eszközeinken (notebook, tablet, telefon, stb.) tárolt adatok esetében külső adattárolókra történő rendszeres mentési eljárást alkalmazunk, ill. az illetéktelen hozzáférések, támadások, adatvesztések és adatlopások kivédésére a Norton Security és a Microsoft Vindows Deffender  komplex védelmi eszközei által kettős, kombinált védelmi rendszer használunk.

2.8       Hol tároljuk a személyes adatokat?

A papír alapú személyes adatokat kizárólag székhelyeinken őrizzük és kezeljük.

Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközeinken, vagy megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk.

Üzemeltetett weboldalunk: http://integralintezet.hu

Külső szolgáltatók:

 • Weboldalunk keretrendszerének szolgáltatója:

Szolgáltató: WordPress Foundation
Székhely: 660 4th Street, Box 119, San Francisco, California 94107, USA
Web: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

 • Szerver- ill. tárhelyszolgáltatónk:

Szolgáltató: Webonic Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Web: https://www.webonic.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Fájl és tartalommegosztó szolgáltatóim:

Szolgáltató: Vimeo, Inc.
Székhely: 555 West 18th Street, New York, New York 10011
Web: https://wimeo.com/privacy

Szolgáltató: OneDrive, Microsoft Ltd.
Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu

Szolgáltató: DropBox, Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Web: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 • Levelezőrendszereinket biztosítja:

Szolgáltató: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
Web: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/

 • Automatikus levélküldő rendszerünk:

Szolgáltató: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA:
Web: MailChimp Privacy Policy

 • Számláinkat a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítjük:

Szolgáltató: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 • Közösségi média felületként a következőket használjuk:

Szolgáltató: Facebook Ltd.
Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.)
Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA
Web: https://help.instagram.com/155833707900388

 • Lokális informatikai eszközök védelmi rendszerei:

Szolgáltató: Norton Security, Symantec Corporation
Székhely: 350 Ellis Street, P.O. Box 7011, Mountain View, California 94043, USA
Web: https://www.symantec.com/privacy

Szolgáltató: Windows Defender, Microsoft Ltd.
Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.

2.9       Használunk-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalunk látogatójaként tájékoztatunk, hogy azokon cookie-kat („sütik”) használunk. A szolgáltatásaink nyújtása során ezek megőrzik a tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutunk, melyek alapján szolgáltatásaink folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudjuk.

De mik is azok a sütik, vagy angolul cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépeden (vagy egyéb eszközödön) annak böngészőjében. Olyan dolgokat rögzítenek, mint a preferenciáid és beállításaid, így a segítségükkel hozzájuthatunk azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudjuk biztosítani számodra. A cookie-kat még a tesztelni kívánt újításokkal kapcsolatos információk rögzítésére is használhatjuk, melyek során nyomon lehet követni, hogy hogyan használod a szolgáltatásainkat, és hogy ezek az újítások hatékonyak voltak-e.

A weboldalunkon található cookie-k tőlünk, velünk partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, tudd, hogy letilthatod azt a böngésződ beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja.

 

 

2.10    Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.

A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javasoljuk, hogy ez esetben mihamarabb lépj velünk kapcsolatba.

2.11    Hol tudsz panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?

Amennyiben úgy érzed, megsértettük a jogaidat, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhatsz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Megköszönjük, ha panaszoddal első lépésben hozzánk fordulsz, együttműködésünkre minden esetben számíthatsz.

2.12    Mik az Adatkezelő elérhetőségei?

 

Rátz Gabriella

| Telefon: +36 30 399 1114

| E-mail: [email protected]

| Cím: 100 Gödöllő, Szkíta krt. 29.

 

Kun Szilvia

| Telefon: +36 70 365 6965

| E-mail: [email protected]

| Cím: 1172 Budapest, Magyarhida u. 45.

 

Oros Andrea

| Telefon: +36 20 469 6770

| E-mail: [email protected]

| Cím: 1112 Budapest, Facsemete u. 2/16, „B” lh. 2.em.10.

Ha bármilyen kérdésed merül fel az adatvédelmemmel kapcsolatban, várjuk megkeresésedet az [email protected] e-mail címen.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.