Bevezetés a transzperszonális pszichológiába

Válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber írásaiból

Ursus Libris, 2006

Az Emberközpontú pszichológia sorozat ötödik kötete a transzperszonális pszichológia néhány évtizeddel ezelőtti zászlóbontásának és kibontakozásának időszakába vezeti el az olvasót. Annak a három szerzőnek a mára már klasszikusnak számító cikkeiből és tanulmányaiból mutatunk be néhányat, akik már a kezdetekkor pontosan jelölték ki ennek az új irányzatnak a legfontosabb témáit. A transzcendens tudatállapotokat, a „csúcsélményeket” napjainkban már az akadémikus pszichológia is intenzíven kutatja. A transzperszonális pszichológiának azonban kezdettől fogva a legfőbb célja volt az, hogy ezeknek a jelenségeknek a megismerésével az emberi lét teljesebbé válását és az egészségesebb életet segíthesse elő.

“…Eleddig felfedezetlen képességeinkre derítünk fényt, rátalálunk igazi hivatásunkra, önmagukat kifejezni akaró magasabb képességeinkre, amelyeket viszont gyakran elutasítunk vagy elfojtunk a megértés hiánya és a félelem előítéletei miatt. Felfedezzük a mindannyiunkban ott szunnyadó differenciálatlan pszichés energiát is, vagyis a tudattalanunknak azt az alakítható részét, amely a rendelkezésünkre áll és határtalan kapacitást biztosít a tanulásra meg az alkotásra.”

Roberto Assagioli

Maslow: Amit eddig nem tudtunk az emberi természetről

Eddig talán szűkmarkúan mértük az emberi természetet, amennyiben nem tekintettük biológiai gyökerűnek a magasabb rendű emberi lehetőségeket. A méltóság szükséglete például alapvető emberi jognak is tekinthető ugyanabban az értelemben, ahogyan emberi jog az is, hogy valaki elegendő kalciumhoz vagy vitaminhoz juthasson az egészsége érdekében. Ha ezek a szükségletek nem elégülnek ki, az valamilyen betegség kialakulásához vezet.

Ha azonban kielégülnek ezek a szükségletek, akkor eltérő kép bontakozik ki. Igenis vannak olyan emberek, akik érzik, hogy szeretik őket, és maguk is képesek másokat szeretni; akik biztonságban érzik magukat, és fenn tudják tartani magukat; és akik érzik, hogy tisztelik őket, és ők is tudják tisztelni saját magukat. Ha ezeket az embereket vizsgáljuk meg, és megkérdezzük, mi motiválja őket, akkor egy másik birodalomban találjuk magunkat. Én humanisztikuson túli (transzhumanisztikus) világnak nevezem, abban az értelemben, hogy mi motiválja, mi elégíti ki és mi aktiválja a szerencsés, fejlett, önmegvalósító embereket. Ezeket az embereket valami olyasmi mozgatja, ami túl van az alapvető szükségleteken. Akkor találjuk meg a fókuszpontot, illetve a kiindulópontot ebbe a világba, amikor olyan kérdésekre válaszolnak, hogy például „Melyek azok a pillanatok az életben, amelyek legjobban inspirálják, a legnagyobb kielégülést nyújtják? Melyek a nagy pillanatai? Melyek azok a jutalmazó pillanatok, amelyekben úgy érzi, hogy megérte dolgozni és élni?”

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok az örök igazságok kifejeződései. Robert Hartman (1967) „belső értékeknek” nevezi ezeket: igazság, jóság, szépség, tökéletesség, kiválóság, egyszerűség, elegancia stb. Mindezek együtt azt eredményezik, hogy a harmadik pszichológia lassan utat enged a negyediknek, a „transzhumanisztikus pszichológiának”, amely a transzcendens élményekkel és a transzcendens értékekkel foglalkozik.

A legjobb körülmények között működő, teljesen kifejlődött (és nagyon szerencsés) embert általában olyan értékek mozgatják, amelyek meghaladják őt magát. Nem önző már a szó régi értelmében. A szépség nem valakinek a saját bőrén belül van, és az igazság vagy a rend sem. Aligha tudjuk ezeket a vágyakat önzőnek címkézni abban az értelemben, ahogyan az étel utáni vágyam az lenne. Ha igazságot sikerült elérnem vagy biztosítanom valaki számára, és ez jó nekem, az nem az én saját bőrömön belül keletkezik, nem az ereim mentén terjed. Ugyanúgy van odakinn, mint idebenn; ezért ez meghaladja (transzcendálja) az egyén testének határait. Így kezdünk el transzhumanisztikus pszichológiáról beszélni. […]

Úgy érzem, el kell választanom az ember képét a civilizációnk képétől. Eddig azt gondolták, hogy a civilizáció és annak érdekei kölcsönösen kizárják egymást az egyéni érdekekkel. Ami jó az egyénnek, az biztosan rossz a civilizációnak. Ha például önző, ha szabad folyást enged szenvedélyének, ha enged a késztetéseinek, ha nem fogja vissza magát, akkor elbukik a társadalom. Ez a freudi felfogás része volt. Ma azonban már rendelkezésünkre áll egy újfajta felfogás, a magasabb lehetőségekről, az egészséges társadalomról. Vannak olyan eszközök, amelyek alapján meg tudjuk ítélni és össze tudjuk hasonlítani a társadalmakat. Az egyik társadalmat jobbnak ítélhetjük meg, mint a másikat, mondhatjuk rá, hogy egészségesebb vagy több „növekedést serkentő lehetőség” áll rendelkezésre benne. Beszélhetünk a társadalom értékéről vagy a társadalom funkciójáról, vagyis az adott társadalomban a legnagyobb mértékű emberi kiteljesedésről. […]

Lehetséges, hogy egy ember iránt elegendő B-szeretet van bennünk, például a saját gyerekünk iránt, ami által lehetővé válik, hogy békén hagyjuk (ami nagy teljesítmény!). Lehetségessé válik, hogy a taoista értelemben hagyjuk őt békén, mivel olyannyira szeretjük, hogy abban gyönyörködünk, ahogy a saját igényei szerint növekszik. Ez vonatkozik az almafákra és az állatokra, de bármi másra is. Kiderül, hogy tudunk tárgyilagosak, elfogulatlanok lenni, nem ráerőszakolni magunkat és nem beavatkozni az életébe, békén tudjuk hagyni őt. Hagyhatjuk őt önmaga lenni. És nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy ilyen szellemből származhat a legpontosabb észlelés, mivel a békén hagyó észlelés ellentéte a szelektív észlelés, hogy „Vajon tudom-e majd használni? Jó-e nekem? Vajon rossz ez nekem? Profitálni fogok belőle? Fenyeget ez engem? Veszélyes számomra? Meg tudom enni?” Ez mindig azt jelenti, hogy bizonyos mértékben elvonatkoztatunk, vagyis nem az egész dolgot, jelenséget, helyzetet látjuk. Azt jelenti, hogy csupán azt látjuk, hogy – mondjuk – ehető vagy nem ehető, ami azzal jár, hogy csak egy részét látjuk, vagyis pontatlanul észleljük. A B-szeretet, a nem beavatkozó objektivitás kevesebb elvonatkoztatással jár, és éppen ezért többet felfog a teljes igazságból.

Maslow: Z-elmélet

Az utóbbi időben egyre hasznosabbnak találom az önmegvalósító emberek két fajtájának (pontosabban fokozatának) megkülönböztetését. Az egyik típusba azok az egyértelműen egészséges emberek tartoznak, akiknek nincsenek vagy alig vannak transzcendens élményeik, a másikba pedig olyanok, akiknek az életében fontos, sőt központi szerepet játszanak a transzcendens élmények. […]

Az egyik csoportba az alapvetően gyakorlatiasabb, realisztikusabb, földhözragadtabb, ügyes és világias emberek tartoznak, akik az itt-és-most világában élnek, vagyis abban, amit röviden D-birodalomnak neveztem: a hiányszükségletek és a D-megismerés világában. Ebben a világnézetben az embereket és a dolgokat lényegileg gyakorlati, konkrét, itt-és-most, pragmatikus módon kezelik; a hiányszükségletek kielégítőinek vagy frusztrálóinak tartják őket, vagyis hasznosnak vagy haszontalannak, segítőnek vagy veszélyesnek, személyesen fontosnak vagy nem fontosnak. […]

A másik típusról (nevezzük őket transzcendálóknak, az előbbi szintet meghaladóknak) azt mondhatjuk, hogy sokkal inkább tudatában vannak a Létezésnek (B-birodalom és B-megismerés), a Létezés szintjén élnek, vagyis a célok, a belső értékek síkján, sokkal nyilvánvalóbb a metamotivációjuk, egyesítő a tudatuk, és többé-kevésbé gyakori „fennsíkélményük” van (ahogyan Asrani értette), valamint vannak vagy voltak megvilágosodással, hirtelen belátásokkal vagy felismerésekkel járó (misztikus, szakrális, eksztatikus) csúcsélményeik, amelyek megváltoztatták azt, ahogyan a világot s benne önmagukat látják – van, amikor ez időnként, és van, amikor gyakran megtörténik velük.

A „csupán egészséges” önmegvalósítókról általánosságban nyugodtan elmondhatjuk, hogy teljesítik McGregor Y-elméletének elvárásait. Ám az önmegvalósítást meghaladó emberekről azt is el kell mondanunk, hogy nemcsak teljesítették, hanem meg is haladták vagy maguk mögött is hagyták az Y-elméletet. Olyan szinten élnek, amelyet én az egyszerűség kedvéért a Z-elmélet szintjének nevezek, mert ugyanazon a képzeletbeli vonalon helyezkedik el, mint az X- és Y-elméletek, és azokkal hierarchikus viszonyban van. […]

Mivel oly sok embernek oly nehéz lesz elhinnie, nyíltan ki kell mondanom, hogy az üzletemberek, ipari vezetők, menedzserek, nevelők, politikusok között éppen annyi olyan embert találtam, akik túlléptek a puszta önmegvalósításon, mint a hivatásosan „vallásos” emberek, a költők, az értelmiségiek, a zenészek és mások között, akiknek elvileg túl kell lépniük az önmegvalósítás szintjén, és akik hivatalosan is ezt teszik. Meg kell állapítanom, hogy mindezeknek a „szakterületeknek” megvannak a maguk szokásai, szaknyelvei, saját perszónái és egyenruhái. A lelkészek mindig a transzcendenciáról beszélnek, még akkor is, ha nekik személy szerint halvány lila fogalmuk sincs arról, milyen is az. Ugyanígy a legtöbb ipari vezető gondosan a „keménység”, a „realizmus”, az „önzőség” és hasonló tulajdonságok vékája alá rejti az idealizmusát, a metamotivációit és transzcendens élményeit, mely szavakat azért tettünk idézőjelbe, hogy jelezzük: ezek nem valódiak, hanem felszínesek, és a védekezést szolgálják. A valódibb metamotivációjukat gyakran nem elfojtják, csak elnyomják, és nem egyszer tapasztaltam, hogy nagyon direkt szembesítésekkel és kérdésekkel egészen könnyen el lehet érni náluk, hogy ezek áttörjék a védőfalat.

A könyvet megvásárolhatod itt.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.