Spiráldinamika dióhéjban

Észrevetted már, hogy milyen eltérő módon gondolkodunk, mintha nem is egy nyelvet beszélnénk? Előfordul, hogy nem értesz szót a pároddal, a főnököddel vagy a munkatársaddal, a szüleiddel vagy a gyerekeddel? Úgy tűnik, hogy nagyon különböző világnézettel és értékrenddel rendelkezünk, miközben ugyanabban az országban élünk, talán egy városban lakunk, egy nyelvet beszélünk, ugyanaz a politikai rendszer vesz körül bennünket. Egy szervezeten belül a kollégák teljesen eltérően gondolkodnak a jövőképről, a küldetésről és a célokról. Gyakran tűnik úgy, hogy az országok, miközben ugyanazon az egy bolygón osztoznak, teljesen más világban működnek a politikájukkal. Miért? Hogyan teremtsünk rendet az emberi helyzetek káoszában? Erre kapsz választ a spiráldinamika megközelítésével…

A spiráldinamika az emberi értékrendek és világnézetek nyolcszintű fejlődéselméleti modellje, mely leírja, hogy az evolúció miként nyilvánul meg az egyén személyes életében, a társadalom, a közösség szintjén, mi motiválja a viselkedést az egyes szinteken. Hozzájárul ahhoz, hogy úgy kezeljük a konfliktusainkat, hogy közben tiszteletben tartjuk a résztvevők eltérő emberi természetét. Alapfeltevése, hogy a személyes emberi fejlődés és a közös, kulturális értékeink fejlődése között szoros kapcsolat áll fenn. Don Beck és Christopher Cowan fejlesztették tovább Richard Dawkins és Dr. Clare Graves elméletét és nevezték el spiráldinamikának. Ennek a térképnek a segítségével képesek vagyunk megérteni az egyéneket, a társadalmi csoportokat, a kultúrákat, és a spirituális fejlődés lehetőségeit.

A spiráldinamika modell egy térképet ad a kezünkbe, mely megmutatja a kapcsolatot életkörülményeink és az ebből fakadó viselkedésünk és értékrendszerünk között, mindezt egyéni, társadalmi és kulturális szinten. Egy olyan gyakorlati módszert kínál, amivel hatékonyan kezeljük a komplex társadalmi helyzeteket. Megajándékoz minket azzal a lehetőséggel, hogy a saját nézőpontunk mellett mások nézőpontjával is azonosuljunk és tiszteletben tartsuk. Megértjük a másik mozgatórugóit, szükségleteit és képesek vagyunk ezekre reagálva konstruktívan kezelni a helyzeteket.

Spirál és dinamika

A spiráldinamika egy dinamikus modell, mely leköveti világunk állandó változásait, és a folyamatos fejlődésünket. Nem csupán a múltnak egy értelmezése, hanem általa a jövő kiszámíthatóvá, megjósolhatóvá válik, miközben értelmezi és megvilágítja az elmúlt történéseket és folyamatosan vezet az új események felé. Mindez a változás ciklusokban, körkörösen történik. Úgy képzeld el, mint egy csigalépcsőt, amelyen haladunk felfelé, és mikor megteszünk egy teljes kört, egy új szinten találjuk magunkat. Ez olyan lépcső, amelynek soha nincs vége, ez maga az egész életen át tartó fejlődés spirálja.

A modell nyolc szinten írja le a fejlődést, ezeket a szinteket színekkel jelöljük:

  1. Bézs - túlélő
  2. Bíbor – bennszülött
  3. Piros – harcos
  4. Kék – szabálykövető
  5. Narancs – vállalkozó
  6. Zöld – empatikus
  7. Sárga – integrált
  8. Türkiz - univerzális

Életünk és munkánk különböző területein eltérő szinteken állunk, színkavalkád vagyunk a spirálon, miközben jellemzően egy szinten helyezkedik el a súlypontunk. Előfordul, hogy a párommal zöld kapcsolatban élek, miközben a pénzemet narancs módon keresem és apám a piros üzemmódot hívja meg belőlem. Az elmélet rámutat arra, hogy 6 feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy újabb, komplexebb szint megjelenjen az életünkben, részletesen elemzi az átmeneti állapotokat. Bárhol helyezkedem el a spirálon, személyiségem magába foglalja az összes alatta lévő szint minőségeit, ez a meghaladva megőrzés törvénye. Az egészséges fejlődés fontos jellemzője, hogy egyetlen szintet sem ugorhatunk át, valamely szint kihagyása, hárítása patológiát, zavart okoz.

Mire törekednek az életben az egyes szinteken az emberek…

BÉZS

Túlélés, biológiai szükségletek kielégítése, fajfenntartás, ösztönkésztetések kiélése.

BÍBOR

A szellembirodalom kibékítése, ősök tisztelete, védelem az ártásoktól, családi kötelék, törzs, mágia.

PIROS

Erő/cselekvés, másokat uraló önérvényesítő én, kontroll, érzéki örömök, hatalom.

KÉK

Stabilitás/rend, engedelmesség a későbbi jutalom eléréséért, értelem, terv, bizonyosság, autoritás, fundamentalizmus.

NARANCS

Lehetőség/siker, verseny az eredmények eléréséért, befolyás, autonómia, státusz, hatékonyság, kreativitás, profit.

ZÖLD

Harmónia/szeretet, egymáshoz kapcsolódás kölcsönös növekedésért, tudatosság, valahová tartozás, empatikus együttlét, megosztás, önismeret, természet.

SÁRGA

Függetlenség/önértékelés, egy élő rendszerhez illeszkedés, holisztikus tudás, flow, rugalmasság, integrált személyiség, széles világlátás.

TÜRKIZ

Globális közösség, tudatosság, egységélmény, univerzális nézőpont, feltétel nélküli teljes elfogadás, szolgálat.

Szerző: Kun Szilvi

Felhasznált irodalom: Don Beck - Cristopher C. Cowan (2006): Spiral Dynamics. Blackwell Publishing

bézs – túlélő

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.